Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Aplikace vznikla v rámci individuálního projektu „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00017 (květen 2014 - květen 2015), financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci realizace zakázky "Vznik KISSoS - Krajského Informačního Systému Sociálních Služeb, rozvoj a využití metody Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji, vznik Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji".

 

Vyhledejte si sociální službu v katalogu kliknutím na životní situaci, v mapě či podrobným vyhledáváním

Vyhledání v mapě


Podrobné vyhledávání


 
Jsem dítě/mladistvý Jsem dospělý Jsem senior
piktogram Nevím jak dál, jak můžu vyřešit svou nepříznivou situaci? piktogram Jak můžu vyřešit svou nepříznivou situaci? piktogram Jak můžu vyřešit svou nepříznivou situaci?
piktogram Doma mě trestají, bijí a ubližují mi a zanedbávají, co mám dělat? piktogram Kdo mi pomůže zajistit bezpečí a ochranu, když mi někdo ubližuje? piktogram Kdo mi pomůže zajistit bezpečí a ochranu, když mi někdo ubližuje?
piktogram Někdo cizí mi ubližuje, šikana, co mám dělat? piktogram Někdo mi ubližuje, šikana piktogram Někdo mi ubližuje, šikana
piktogram Ubližují mi a vyhrožují mi na internetu, co mám dělat? piktogram Kdo mi pomůže zvládnout těžkou životní situaci? piktogram Kdo mi pomůže zvládnout těžkou životní situaci?
piktogram Kdo mi pomůže vyřešit životní situaci, kterou sám nezvládnu? piktogram Kdo mi pomůže vyřešit životní situaci, kterou sám nezvládnu? piktogram Kdo mi pomůže vyřešit životní situaci, kterou sám nezvládnu?
piktogram Nemám kde bydlet. piktogram Jak si mám najít bydlení? piktogram Jak si mám najít bydlení?
piktogram Nudím se, co mám udělat? piktogram Cítím se osamělý. piktogram Cítím se osamělý.
piktogram Kdo mi pomůže se závislostí na drogách, alkoholu, automatech atd.? piktogram Kdo mi pomůže se závislostí na drogách, alkoholu, automatech atd.? piktogram Kdo mi pomůže se závislostí na drogách, alkoholu, automatech atd.?
piktogram Kdo mi pomůže vyřešit konflikt a problematické vztahy? piktogram Kdo mi pomůže vyřešit konflikt a problematické vztahy? piktogram Kdo mi pomůže vyřešit konflikt a problematické vztahy?
piktogram Kdo mi pomůže zvládnout krizi vyvolanou tělesným problémem? piktogram Kdo mi pomůže zvládnout krizi vyvolanou tělesným problémem? piktogram Kdo mi pomůže zvládnout krizi vyvolanou tělesným problémem?
piktogram Kdo pomůže zvládnout krizi vyvolanou duševním problémem? piktogram Kdo pomůže zvládnout krizi vyvolanou duševním problémem? piktogram Kdo pomůže zvládnout krizi vyvolanou duševním problémem?
piktogram Jak mám lépe hospodařit s penězi, kde získám finanční podporu? piktogram Jak mám lépe hospodařit s penězi, kde získám finanční podporu? piktogram Jak mám lépe hospodařit s penězi, kde získám finanční podporu?
piktogram Jak vyřeším své dluhy? piktogram Jak vyřeším své dluhy? piktogram Jak vyřeším své dluhy?
piktogram Jak si zajistím pomoc s dopravou a s doprovodem? piktogram Jak si zajistím pomoc s dopravou a s doprovodem? piktogram Jak si zajistím pomoc s dopravou a s doprovodem?
piktogram Potřebuji si zajistit nebo půjčit kompenzační pomůcku piktogram Potřebuji si zajistit nebo půjčit kompenzační pomůcku piktogram Potřebuji si zajistit nebo půjčit kompenzační pomůcku
piktogram Jsem cizinec piktogram Jsem cizinec piktogram Jsem cizinec
piktogram Kde se mohu najíst nebo zajistit jídlo? piktogram Kde se mohu najíst nebo zajistit jídlo? piktogram Kde se mohu najíst nebo zajistit jídlo?
piktogram Kdo mi pomůže získat pracovní dovednosti a zaměstnání? piktogram Jak si mám zajistit stravu a pomoc s domácností? piktogram Jak si mám zajistit stravu a pomoc s domácností?
piktogram Jak se postarat o své blízké? Kdo mi pomůže s domácností a s hygienou? piktogram Jak se postarat o své blízké? Kdo mi pomůže s domácností a s hygienou?
piktogram Kdo mi pomůže s malým postiženým dítětem? piktogram Kdo mi pomůže s malým postiženým dítětem?
piktogram Kdo mi zajistí doprovod a tlumočení? piktogram Kdo mi zajistí doprovod a tlumočení?
piktogram Pečuji o svého blízkého a potřebuji nutně odpočinek, čas na zajištění vlastních záležitostí piktogram Pečuji o svého blízkého a potřebuji nutně odpočinek, čas na zajištění vlastních záležitostí
piktogram Kdo mi pomůže získat pracovní dovednosti a zaměstnání?